Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 7 października 2015 roku