Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 26 października 2015 roku