Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 24 listopada 2016