Wnioski, postulaty i zapytania z dnia 27 października 2016