WNIOSKI, POSTULATY I ZAPYTANIA 

z posiedzenia Komisji RM Nr 8 – Rewizyjnej, które odbyło się dnia 29 sierpnia 2016 roku  - Protokół nr 21/2016. 

1.    W związku z rozpoczęciem prac Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej dotyczących analizy kosztów – wydatków i dochodów związanych z gospodarką wodno-ściekową w gminie Mikołów za lata 2013, 2014, 2015 oraz analizy umów zawartych z dostawcami, Komisja wnosi:

-     do Burmistrza Mikołowa o złożenie do Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej, do dnia 12 września 2016 r., dokumentacji dotyczącej wszystkich czynników, które miały wpływ na ustalenie wysokości taryfy za wodę i odbiór ścieków w roku 2013, 2014 oraz 2015; BGK, ZIM

-     do Przewodniczącego Rady o zaproszenie na następne posiedzenie Komisji RM nr 8 – Rewizyjnej przedstawiciela Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, w celu omówienia tematu. SER

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                        (Krzysztof Żur)