Protokół nr 8/2015 z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi z dnia  15.10.2015 r.