Protokół nr 1/2016 z zebrania wiejskiego Borowej Wsi z dnia 09.02.2016 r.