Protokół nr 5/2015 z 25.06.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi