Protokół nr 4/2015 z 21.05.2015r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi