Protokół nr 1/2015 z dn. 5.02.2015 r. z posiedzenia Rady Sołeckiej Borowej Wsi