Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie bezpieczeństwa na drogach miasta