Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie przeprowadzenia naprawy dróg w sołectwie Paniowy w roku bieżącym