Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Przelotowej