Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie remontu ul. Wschodniej