Interpelacja radnego Krzysztofa Żura w sprawie naprawy nawierzchni drogi ulicy bocznej od ul. Równoległej