Interpelacja radnego Eugeniusza Wycisło dotycząca wzajemnych zobowiązań gminy Mikołów, firmy AUCHAN, inwestora osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reta Śmiłowicka oraz innych, aktualnych zobowiązań wzajemnych gminy i inwestorów dużych inwestycji na terenie naszego miasta.