Interpelacja Klubu Radnych "Wspólnie Dla Dobra Mieszkańców" dotycząca zwiększenia składki na ZS ŚOB