Interpelacja radnej Ewy Chmielorz w imieniu mieszkańców Sołectwa Mokre - rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola nr 10