Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie informowania i konsultowania z radnymi planów i projektów dotyczących miasta