Uchwała XXXVII/713/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu