Uchwała XXXVII/712/2017 z dnia 19.12.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XLV/819/2018 z dnia 28.08.2018 r.