Uchwała XXXVI/705/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie nadania nazw: Sowia, Jastrzębia, Skowronków, Szpaków, Drozdów drogom wewnętrznym w Mikołowie