Uchwała XXXVI/701/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie