Uchwała XXXVI/698/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie