Uchwała XXXVI/689/2017 z dnia 21.11.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok