Uchwała XXXV/684/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia działki położonej w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej