Uchwała XXXV/682/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Mikołów