Uchwała XXXV/680/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Mikołów

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXIII/229/2020 z dnia 21.04.2020 r.