Uchwała XXXV/677/2017 z dnia 24.10.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok