Uchwała XXXIV/675/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa