Uchwała XXXIV/670/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028