Uchwała XXXIV/669/2017 z dnia 19.09.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok