Uchwała XXXIII/665/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej