Uchwała XXXIII/664/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja