Uchwała XXXIII/654/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok