Uchwała XXXIII/653/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mikołów na lata 2017 - 2020”