Uchwała XXXII/652/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany uchwały XXXI/635/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany naz ulic oraz osiedla w Mikołowie.