Uchwała nr XXXI/630/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia nowej jednostki pomocniczej - dzielnicy Reta-Goj