Uchwała nr XXXI/629/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXVII/258/2020 z dnia 23.06.2020 r.