Uchwała nr XXXI/628/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028