Uchwała nr XXIX/620/2017 z dnia 25.04.2017 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. ks. Górka 46