Uchwała nr XXVIII/611/2017 z dnia 11.04.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mikołów, dotyczących wejścia Gminy Mikołów w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim