Uchwała nr XXVII/609/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu