Uchwała nr XXVII/608/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2018