Uchwała nr XXVII/597/2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXXI/634/2017 z dnia 23.05.2017 r.