Interpelacja radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ulicach Mikołowa w godzinach wieczornych