Interpelacja radnego Krzysztofa Rogalskiego dotycząca kosztów związanych ze zmianą zieleni miejskiej na terenie Mikołowa.