Uchwała nr XXVI/581/2017 z dnia 14.02.2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Borowa Wieś przy ul. Buczka II