Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia budowy dróg w rejonie osiedla Goj