Odpowiedź na Interpelacje radnej Ewy Chmielorz w sprawie poprawy ciśnienia wody w rejonie ul. Łącznej i ulic przyległych